In 4 stappen de levenscyclus van een softwareproces

Om een goed product, software of app af te kunnen leveren, is het complete ontwikkelproces ontzettend belangrijk. Net als een ieder ander project of proces kun je testen ook onderverdelen in verschillende fases. Deze noemen we de levenscyclus van een software proces. Vrijwel ieder proces doorloopt deze vier stappen.

1. Planning

Ieder proces begint met een planning. De benodigde gegevens worden verzameld, de eisen waaraan het product moet voldoen worden uitgeschreven. Hierna ontstaat een lijst met taken die getest moeten worden. Dit kunnen nieuwe testscripts zijn of oude bugs die opnieuw moeten worden gecontroleerd. Deze punten worden geprioriteerd en onderverdeeld in een taakverdeling voor het eventuele testteam.

2. Voorbereiding

Als je eenmaal weet wat je moet doen, begint de voorbereiding. De basis voor het testen moet worden gelegd. In deze fase wordt de testomgeving voorbereid, worden er testcases verzameld en de productkenmerken onderzocht. 

Mochten er nieuwe productietechnieken en hulpmiddelen worden gebruikt, dan wordt er in deze fase ook aandacht besteed aan deze nieuwe onderdelen. Door er nu alvast mee te testen en te werken, raken de testers ermee vertrouwd en zal het uitvoeren van de tests in een later stadium sneller verlopen.

3. Uitvoering

Hierna komt de fase waarop de tests daadwerkelijk worden uitgevoerd. De tests worden uitgevoerd en de resultaten worden verzameld. Deze gegevens worden vergeleken met het verwachte resultaat, zodat er conclusies kunnen worden getrokken. Werkt het eindproduct zoals we dat hadden verwacht? En vooral: wat niet en wat kunnen we opnieuw testen? Alle restultaten worden genoteerd.

4. Rapportage

Hierna komen we in de laatste fase van het ontwikkelproces. Na het testen is er een lijst ontstaan met bevindingen. Deze worden doorgegeven aan het team, waarna het testproces opnieuw kan worden doorlopen. 

Deze rapportages moeten zo uitgebreid mogelijk genoteerd worden. Een goede en duidelijke uitleg van alle uitgevoerde tests zijn noodzakelijk. Bij complexe tests moeten bijvoorbeeld ook de stappen worden vermeld waarmee je de fout kunt reproduceren, zodat er nooit verwarring over kan ontstaan.

Kun je hulp gebruiken met het verbeteren van het ontwikkelproces of heb je engineers nodig voor het testen van een (nieuwe) software of app? Stuur ons een berichtje, dan helpen we je graag.