Succesvol verandermanagement bereik je zo

Wanneer er een verandering plaatsvindt in een organisatie, groot of klein, komt er een stukje verandermanagement bij kijken. Het is van belang dat álle teamleden mee bewegen naar het uiteindelijke gezamenlijke doel, waarbij het overzicht bewaren niet altijd even makkelijk is. Verandermanagement is de kunst om alle collega’s bij deze verandering te betrekken, waardoor de organisatie in een vloeiende beweging kan veranderen.

Geplande veranderingen

Binnen een organisatie zijn er geplande en ‘spontane’ veranderingen mogelijk. Geplande veranderingen zijn veranderingen die planmatig, vanuit een ambitie om te veranderen een proces op gang brengen richting een nieuw gewenst organisatiedoel. Je geplande verandering is afhankelijk van hoe duidelijk de nieuwe gewenste situatie is. Daarom is het van belang om het organisatiedoel SMART te formuleren, zodat je alle stappen kunt bepalen die nodig zijn om daar te komen. Begin bij het eind, in dit geval.

Verandermanagement met een onbekend doel

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er een (grote) verandering plaatsvindt, maar dat het doel niet bekend is. Dit is bijvoorbeeld bij crisismanagement het geval. Alles wat we in die situatie weten is dat we uit de huidige chaos willen ontsnappen. Je begrijpt dat in dit geval een flinke portie stressbestendigheid en improvisatievermogen van belang is.

Bepaal de verandering

We hebben het al paar keer benadrukt: bij een goede verandering hoort een goed plan. We zien helaas te vaak nog dat organisaties aan een verandering beginnen, zonder er goed over na te hebben gedacht. Zet daarom duidelijk op papier wat er moet veranderen en wat er nodig is om dit te realiseren. Hoe ingrijpend is de verandering en wie heb ik erbij nodig? Al deze zaken moeten van tevoren worden bepaald. 

´Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.´

Je team motiveren bij verandering

In een veranderproces is dus belangrijk om te bepalen wie je nodig hebt voor deze verandering. Natuurlijk spelen managers een belangrijke rol in een organisatieverandering, maar uiteindelijk zijn zij nergens zonder hun medewerkers. Bij iedere verandering is er een kans op enige weerstand. Aan de manager de taak om iedereen mee te krijgen, zodat er geen twee kampen ontstaan. Bekijk daarom je team altijd als individuen in plaats en bekijk wie je in huis hebt.

Het is van belang om te weten wat jouw mensen beweegt en waar jij hen mee kan motiveren. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Zorg daarom voor voldoende intrinsieke motivatie om iedereen te betrekken bij de verandering. Alleen bij genoeg inzet en een actieve rol voor de medewerkers zorg je voor een succesvol veranderproces.

Iedere branche is uiteindelijk anders en vraagt om een specifieke aanpak bij veranderen. Er zijn veel verschillende veranderaanpakken om verandermanagement te kunnen realiseren, er is geen één standaard aanpak. Wij helpen jou en jouw team daarom graag als er een grote verandering op jullie te wachten staat. Kom je een keer een kop koffie drinken?