Belastingdienst kiest voor consortium met o.a. Need Staffing en InnSpire

Innspire gaat door met het leveren van tijdelijke Agile-, Testing- en Development Professionals bij de Belastingdienst. Het consortium waar o.a. InnSpire en Need Staffing onderdeel vanuit maken is door de Belastingdienst, als een van de tien gegunde opdrachtnemers, geselecteerd voor de inhuur van ICT professionals.

Niet iedereen heeft een binding met Apple of Google, maar je hebt zeker een binding met de Belastingdienst.

André Scholten

De automatisering van de overheid neemt steeds grotere vormen aan. InnSpire levert hier een fundamentele bijdrage aan door direct en via partners Agile Coaches, Scrum Masters, Developers en Test Engineers te leveren aan verschillende overheidsinstellingen. Innspire werkt o.a. voor de Belastingdienst, DICTU en het Ministerie van VWS.

De hernieuwde overeenkomst is goed nieuws voor de professionals die momenteel via InnSpire aan de slag zijn bij de Belastingdienst. Eén van hen is André Scholten. Hij is als Scrum Master actief binnen de belastingdienst.

Niet iedereen heeft een binding met Apple of Google, maar je hebt zeker een binding met de Belastingdienst. Deze organisatie ligt altijd onder het vergrootglas van de hele samenleving en moet snel meebewegen met alle politieke bewegingen. Daarmee is het één van de meest dynamische omgevingen om in te mogen werken. En daar mag ik mijn steentje aan bijdragen om het leuker te maken.” Aldus André.

Ook Alex Hoeksma, één van de Business Managers binnen InnSpire, is trots op deze nieuwe samenwerking: “Deze keuze van de Belastingdienst maakt duidelijk dat een consortium van hoogwaardige specialistische dienstverleners significante meerwaarde kan bieden boven generieke dienstverleners”.